Li Ling doet verschillende acts, alleen, in duo, in groepsverband. Een opsomming van de mogelijkheden waar Li Ling mee kan optreden kan het best worden gegeven door te verwijzen naar de pagina Acrobatic Acts van Corpus Acrobatics. In veel van deze acts, niet allemaal, kan Li Ling ingezet worden.